Ремонт на датчика AdBlue Nox

Инспекция – Обновяване на уредбата на изпускателната уредба

AdBlue се използва за намаляване на емисиите на NOx в превозни средства, използващи SCR технология. AdBlue преобразува вредните емисии на NOx в безвредни емисии на азот и пара, което значително намалява емисиите на натриеви оксиди, които са основен замърсител на околната среда, особено в жилищни райони.

AdBlue е задължително за EURO4 EURO5 EURO 6 превозни средства.