Диагноза на преливане

Сензорите са предназначени да предотвратят препълване в резервоарите за гориво, за да изравнят нивото.