Διάγνωση Υπερχείλισης

Οι αισθητήρες είναι σχεδιασμένοι για πρόληψη υπερπλήρωσης σε βυτία καυσίμων για τον εντοπισμό επιπέδου στάθμης.