GPS

Ние инсталираме GPS устройства, свързани с CAN Bus, за бърза информация от сензорите на вашия камион.