Προγραμματισμός πλακετών

Προγραμματισμός πλακετών, VECU-EECU-LCM-ADBLUE.

Εγκέφαλοι μηχανής, Air Condition