Επισκευές AdBlue αισθητηρα Nοx

feed-module-adblue-bosch-444022039-1-188x188

Έλεγχος – Aναβαθμίσεις μονάδα καυσαερίων Ανακατασκευή Αισθητηρίων Nox

Το AdBlue χρησιμοποιείται για την μείωση των NOx εκπομπών σε οχήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία SCR. Το AdBlue μετατρέπει τις βλαβερές εκπομπές NOx σε ακίνδυνες εκπομπές αζώτου και ατμού, καθιστώντας την σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του νατρίου που είναι ένας σημαντικός παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος ιδίως σε κατοικημένες περιοχές.

Το AdBlue είναι υποχρεωτικό σε EURO4 EURO5 EURO 6 οχήματα.

partsmarket.biz_22827995_large-e1525848414430
spare-part-AdBlue-tankVOLVO-2_big-14022010323056510000