Ηλεκτρονικές αναβαθμίσεις

  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας του κινητήρα λόγω φυσιολογικών φθορών και μειωμένης απόδοσης.
  • Αύξηση ροπής από χαμηλές στροφές.
  • Αύξηση ιπποδύναμης.
  • Βελτίωση οικονομίας καυσίμου.